Er is bewijs gevonden wat de verspreidingssnelheid van het COVID-19 virus sterk beïnvloedt. Op 16 april 2020 publiceerde Maurice de Hond, samen met een groep wetenschappers, een deel van dit bewijs.

In het document (https://www.maurice.nl/2020/04/16/het-bewijs-luchtvochtigheid-vertraagt-of-versnelt-verspreiding-van-virus/) wordt een relatie gelegd tussen het weer en de verspreidingssnelheid. AtmoLife toont nu deze risico-zones COVID-19 verspreidingssnelheid in zijn PCM.

 

Specifieke luchtvochtigheid:

Uit het onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat de specifieke luchtvochtigheid de verspreiding van COVID-19 versnelt of vertraagt.

De Personal Climate Monitor, een Nederlands design luchtkwaliteitsmeter, is met het scherm “COVID-19 risico zone” serieus uitgebreid. Dit scherm geeft duidelijkheid of het huidig binnenklimaat de verspreidingssnelheid gunstig of juist ongunstig beïnvloedt.

Het COVID-19 virus blijkt op de wereld een significante verspreidingssnelheid te hebben binnen een smalle ring van 30 en 50 graden noorderbreedte. De temperatuur ligt daarbij tussen de 5 en 11 graden Celsius en de specifieke luchtvochtigheid tussen de 3 en 6 g/kg.

In de praktijk blijkt dat de gemiddelde temperatuur amper een rol speelt. Het is namelijk de specifieke luchtvochtigheid (Q), met eenheid g/kg, die het meest bepalend is.

Door gebruik te maken van weersvoorspelling-modellen is een model ontwikkeld die zones van verhoogd risico voor de COVID-19 verspreidingssnelheid laat zien. Dit kan helpen met de bepaling welke ruimten sneller een virus kunnen verspreiden dan anderen. Men kan dus zelf voor een verandering in de binnenluchtkwaliteit zorgen totdat er wat meer over dit virus bekend wordt.

Maurice de Hond en zijn team hebben een omrekeningscalculator gegeven. Deze rekent de relatieve vochtigheid samen met de temperatuur om naar de belangrijke specifieke luchtvochtigheid. De uitkomst is een concrete waarde die in een bepaalde kleur aangeeft of het virus zich snel of minder snel kan verspreiden.

Praktischer is het om dit op continue basis te doen. Dit is mogelijk wanneer de temperatuur en luchtvochtigheid in een bepaalde ruimte bekend zijn. Zodoende is het mogelijk om een elektronisch apparaat, zoals de Personal Climate Monitor, dit continu te laten doen.

PCM ontwikkeling:

AtmoLife heeft in de afgelopen 2 jaar een Personal Climate Monitor (PCM) ontwikkeld. Dit apparaat meet naast het fijnstof, kooldioxide en zuurstof niveau tevens de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. Door de karakteristiek van de specifieke luchtvochtigheid op het scherm te plaatsen wordt het risico van de COVID-19 verspreidingssnelheid duidelijk. De dynamische stip geeft de combi aan van de gemeten temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

Door de Personal Climate Monitor in een ruimte te plaatsen wordt er nu wat meer duidelijk. Het betreffend artikel is uiteraard gebaseerd op hypothesen (weliswaar zeer plausibel) maar geeft in ieder geval wat meer houvast dan er op dit moment beschikbaar is…

Wat we zien:

Het “COVID-19 risico-zone” scherm op de Personal Climate Monitor toont de specifieke luchtvochtigheid. De knipperende stip is de situatie in de ruimte waarin hij staat.

In het gebied waar de virus verspreidingssnelheid het grootst is (rood) blijkt de specifieke luchtvochtigheid tussen 3 en 6 g/kg te liggen.

Het onderste grensgebied (geel) ligt tussen de 2 en 3 g/kg. Het bovenste grensgebied (geel) ligt tussen de 6 en 8 g/kg. In beide grensgebieden is er een verhoogd risico van de virus verspreidingssnelheid.

In de groene gebieden blijkt de virus verspreidingssnelheid minimaal te zijn.

Zowel het groene deel boven als onder de karakteristiek stellen dus de mindere mate van virus verspreidingssnelheid onder de mensen voor. Deze gebieden zijn op wereldschaal (Rusland en Mongolië) en het zuiden van China.

Het rode gebied, welke een hoge virus verspreidingssnelheid heeft, zijn op wereldschaal de bekende situaties in Wuhan, Seoul, Teheran, Bergamo, Madrid en Seattle. De lokale waarden van de temperatuur en relatieve vochtigheid zijn terug te vinden in de diverse weerberichten op het internet.

Binnenshuis zijn de gemeten waarden altijd verschillend van buiten. Dit is de reden waarom AtmoLife Personal Climate Monitor is ontwikkeld om juist thuis of op kantoor de actuele situatie te kunnen geven.

Goed ventileren blijft nummer 1

Het is duidelijk geworden dat de hoeveelheid water in lucht de COVID-19  verspreidingssnelheid zowel kan helpen als vertragen. De allerkleinste micro-druppels (aerosols) binnenshuis zijn het meest verantwoordelijk voor de verspreiding van het COVID-19 virus onder de aanwezigen in een ruimte.

Het is daarom belangrijk ervoor te zorgen dat men binnenshuis (maar ook in  winkelcentra, kantoren, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en scholen) een goede ventilatie en goede specifieke luchtvochtigheid heeft. Op de PCM wordt dit aangegeven wanneer de bewegende stip zich op de groene delen van het plaatje bevindt.

Minimum risico voor besmetting zijn dus de open en vochtige ruimten met een hogere temperatuur. (aerosols kleven aan de micro-druppels en vallen op de grond)

Maximaal risico geven de gesloten en droge ruimten met de lagere temperaturen. (aerosols zweven gemakkelijk door de ruimte en er is vergrote kans van virus besmetting)

Het is daarom belangrijk dat de ventilatie in uw leef- of werk ruimte naast een aanvoer van schone verse (gefilterde) buitenlucht tevens een afvoer (afzuiging) heeft van de gebruikte binnenlucht. Op deze manier wordt er een effectieve luchtstroom gerealiseerd die lucht verschonend en daarmee virus belemmerend werkt.

Een met ventilatoren geforceerde luchtstroom werkt veel beter en sneller in een ruimte dan een raam te openen. Echter een open raam is altijd nog beter dan een gesloten raam!

AtmoLife

 

Met dank aan Maurice de Hond en zijn team, Irma Doze (bedrijfsconomie) en Ramona Boes (Applied Mathematics) van No-Ties AnalitiQs.


Manager

Na jaren internationaal met elektronica en sensoren gewerkt te hebben was de tijd aangebroken om een eigen Nederlands product te ontwerpen. Het klimaat gaat ons allen steeds meer aan het hart. De Personal Climate Monitor is een design luchtkwaliteitsmeter geworden, uitgevoerd met sensoren van uitstekende kwaliteit, om nauwkeurig de binnenluchtkwaliteit te meten. Ik kijk ernaar uit om alle geïnteresseerden te laten zien wat voor lucht zij dagelijks inademen. Helaas is deze vaak ondermaats maar gelukkig kunnen wij deze zelf eenvoudig verbeteren of onze monitor dit laten doen. De impact op uw persoonlijke vitaliteit wordt snel duidelijk.

0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *