AtmoLife toont risico-zones COVID-19 verspreidingssnelheid

Er is bewijs gevonden wat de verspreidingssnelheid van het COVID-19 virus sterk beïnvloedt. Op 16 april 2020 publiceerde Maurice de Hond, samen met een groep wetenschappers, een deel van dit bewijs.

In het document (https://www.maurice.nl/2020/04/16/het-bewijs-luchtvochtigheid-vertraagt-of-versnelt-verspreiding-van-virus/) wordt een relatie gelegd tussen het weer en de verspreidingssnelheid. AtmoLife toont nu deze risico-zones COVID-19 verspreidingssnelheid in zijn PCM.

 

Specifieke luchtvochtigheid:

Uit het onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat de specifieke luchtvochtigheid de verspreiding van COVID-19 versnelt of vertraagt.

De Personal Climate Monitor, een Nederlands design luchtkwaliteitsmeter, is met het scherm “COVID-19 risico zone” serieus uitgebreid. Dit scherm geeft duidelijkheid of het huidig binnenklimaat de verspreidingssnelheid gunstig of juist ongunstig beïnvloedt.

Het COVID-19 virus blijkt op de wereld een significante verspreidingssnelheid te hebben binnen een smalle ring van 30 en 50 graden noorderbreedte. De temperatuur ligt daarbij tussen de 5 en 11 graden Celsius en de specifieke luchtvochtigheid tussen de 3 en 6 g/kg.

In de praktijk blijkt dat de gemiddelde temperatuur amper een rol speelt. Het is namelijk de specifieke luchtvochtigheid (Q), met eenheid g/kg, die het meest bepalend is.

Door gebruik te maken van weersvoorspelling-modellen is een model ontwikkeld die zones van verhoogd risico voor de COVID-19 verspreidingssnelheid laat zien. Dit kan helpen met de bepaling welke ruimten sneller een virus kunnen verspreiden dan anderen. Men kan dus zelf voor een verandering in de binnenluchtkwaliteit zorgen totdat er wat meer over dit virus bekend wordt.

Maurice de Hond en zijn team hebben een omrekeningscalculator gegeven. Deze rekent de relatieve vochtigheid samen met de temperatuur om naar de belangrijke specifieke luchtvochtigheid. De uitkomst is een concrete waarde die in een bepaalde kleur aangeeft of het virus zich snel of minder snel kan verspreiden.

Praktischer is het om dit op continue basis te doen. Dit is mogelijk wanneer de temperatuur en luchtvochtigheid in een bepaalde ruimte bekend zijn. Zodoende is het mogelijk om een elektronisch apparaat, zoals de Personal Climate Monitor, dit continu te laten doen.

PCM ontwikkeling:

AtmoLife heeft in de afgelopen 2 jaar een Personal Climate Monitor (PCM) ontwikkeld. Dit apparaat meet naast het fijnstof, kooldioxide en zuurstof niveau tevens de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. Door de karakteristiek van de specifieke luchtvochtigheid op het scherm te plaatsen wordt het risico van de COVID-19 verspreidingssnelheid duidelijk. De dynamische stip geeft de combi aan van de gemeten temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

Door de Personal Climate Monitor in een ruimte te plaatsen wordt er nu wat meer duidelijk. Het betreffend artikel is uiteraard gebaseerd op hypothesen (weliswaar zeer plausibel) maar geeft in ieder geval wat meer houvast dan er op dit moment beschikbaar is…

Wat we zien:

Het “COVID-19 risico-zone” scherm op de Personal Climate Monitor toont de specifieke luchtvochtigheid. De knipperende stip is de situatie in de ruimte waarin hij staat.

In het gebied waar de virus verspreidingssnelheid het grootst is (rood) blijkt de specifieke luchtvochtigheid tussen 3 en 6 g/kg te liggen.

Het onderste grensgebied (geel) ligt tussen de 2 en 3 g/kg. Het bovenste grensgebied (geel) ligt tussen de 6 en 8 g/kg. In beide grensgebieden is er een verhoogd risico van de virus verspreidingssnelheid.

In de groene gebieden blijkt de virus verspreidingssnelheid minimaal te zijn.

Zowel het groene deel boven als onder de karakteristiek stellen dus de mindere mate van virus verspreidingssnelheid onder de mensen voor. Deze gebieden zijn op wereldschaal (Rusland en Mongolië) en het zuiden van China.

Het rode gebied, welke een hoge virus verspreidingssnelheid heeft, zijn op wereldschaal de bekende situaties in Wuhan, Seoul, Teheran, Bergamo, Madrid en Seattle. De lokale waarden van de temperatuur en relatieve vochtigheid zijn terug te vinden in de diverse weerberichten op het internet.

Binnenshuis zijn de gemeten waarden altijd verschillend van buiten. Dit is de reden waarom AtmoLife Personal Climate Monitor is ontwikkeld om juist thuis of op kantoor de actuele situatie te kunnen geven.

Goed ventileren blijft nummer 1

Het is duidelijk geworden dat de hoeveelheid water in lucht de COVID-19  verspreidingssnelheid zowel kan helpen als vertragen. De allerkleinste micro-druppels (aerosols) binnenshuis zijn het meest verantwoordelijk voor de verspreiding van het COVID-19 virus onder de aanwezigen in een ruimte.

Het is daarom belangrijk ervoor te zorgen dat men binnenshuis (maar ook in  winkelcentra, kantoren, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en scholen) een goede ventilatie en goede specifieke luchtvochtigheid heeft. Op de PCM wordt dit aangegeven wanneer de bewegende stip zich op de groene delen van het plaatje bevindt.

Minimum risico voor besmetting zijn dus de open en vochtige ruimten met een hogere temperatuur. (aerosols kleven aan de micro-druppels en vallen op de grond)

Maximaal risico geven de gesloten en droge ruimten met de lagere temperaturen. (aerosols zweven gemakkelijk door de ruimte en er is vergrote kans van virus besmetting)

Het is daarom belangrijk dat de ventilatie in uw leef- of werk ruimte naast een aanvoer van schone verse (gefilterde) buitenlucht tevens een afvoer (afzuiging) heeft van de gebruikte binnenlucht. Op deze manier wordt er een effectieve luchtstroom gerealiseerd die lucht verschonend en daarmee virus belemmerend werkt.

Een met ventilatoren geforceerde luchtstroom werkt veel beter en sneller in een ruimte dan een raam te openen. Echter een open raam is altijd nog beter dan een gesloten raam!

AtmoLife

 

Met dank aan Maurice de Hond en zijn team, Irma Doze (bedrijfsconomie) en Ramona Boes (Applied Mathematics) van No-Ties AnalitiQs.

Wat is uw binnenluchtkwaliteit?

Vandaag de dag werken en verblijven steeds meer mensen thuis.

Hoe goed is uw binnenluchtkwaliteit eigenlijk? Goede ventilatie helpt om verse en zuurstofrijke lucht binnen te krijgen en daarmee uw weerstand te verhogen. Gelukkig hebben de meeste mensen een binnenventilatie systeem maar hoe goed is deze eigenlijk? Is er wel genoeg zuurstof in de verschillende ruimten aanwezig? Wij vinden het onacceptabel dat niemand weet wat hun binnenluchtkwaliteit is! Uw Personal Climate Monitor, een Nederlands design luchtkwaliteitsmeter, laat u dit snel zien. U kunt dan zelf maatregelen nemen of dit automatisch door de PCM zelf laten doen.
WE TAKE YOUR AIR PERSONAL

Dit is de blog zoals onlangs op LinkedIn is geplaatst. Er zijn veel mensen die thuis ventilatie hebben maar wordt deze ook gefilterd? Veel mensen weten niet of ze thuis filters geïnstalleerd hebben of hebben nooit onderhoud uitgevoerd sinds de aankoop van hun huis. Nu is de tijd om uw filters te controleren en wanneer nodig te vervangen. Filters houden veel stof tegen maar kunnen ook de kans op een virus besmetting verminderen. De ingeblazen verse lucht wordt snel weggezogen zodat deze zich niet meer in de ruimte bevindt. De kans op besmetting wordt dan aanzienlijk verminderd.

Wat zijn Aerosols?

Aerosols zijn hele kleine druppeltjes water die in de lucht gelanceerd worden wanneer men hoest of kucht. Het is aangetoond dat zelfs een afstand houden van 1.5 m eigenlijk niet voldoende is en beter 2 of 3 meter moet zijn. Aerosols vliegen door ventilatie schachten en bewegingswind de gehele ruimte door. Een adequate toevoer en afzuiging in elke ruimte zou ideaal zijn maar is helaas niet altijd praktisch.

Door het gebruik van deze monitor wordt een stap gemaakt in de goede richting zodat u in ieder geval weet wat uw binnenluchtkwaliteit is. Als blijkt dat er nieuwe filters nodig zijn vallen de kosten in het algemeen best nog mee. Het gaat hier om uw eigen gezondheid! Laat u echter voor het kiezen van filters informeren door een filterspecialist want er zijn heel veel soorten en maten zoals bijvoorbeeld een zgn. HEPA filter.

Tot slot

De getoonde foto is een persoonlijke foto is waarbij het raam uiteraard beter open kan staan. Helaas is dit echter niet in elke stad een goed idee. De getoonde Personal Climate Monitor, een Nederlands design luchtkwaliteitsmeter, is hier de koper kleurige versie. Deze valt het meest in de smaak bij vrouwen omdat deze vaak beter in het interieur past. Wij hebben ervoor gekozen om een zestal zaken te meten en geen tientallen vreemde gassen. De PCM meet als enige binnenshuis luchtkwaliteitsmeter het gas die voor iedereen het meest belangrijk is, namelijk zuurstof. Om de PCM voor thuis zo compleet mogelijk te maken wordt (naast temperatuur en luchtvochtigheid) tevens fijnstof en co2 gemeten. Fijnstof, afkomstig van onze industrie of het verkeer, komt via de omgevingslucht ons huis naar binnen en kan schade toebrengen aan uw longen. Co2 is onze eigen uitgeademde lucht die wij het beste weer naar buiten toe brengen door de juiste ventilatie. Dit kan gewoon door uw raam of deur open te zetten of anders uw binnenventilatie systeem aan te schakelen.

Voor vragen of opmerkingen stuur ons een berichtje, we beantwoorden ze graag.
 U kunt ons ook bezoeken op social-media!
Facebook / Instagram
AtmoLife

 

Kan AtmoLife Corona virusdeeltjes meten?

Kunnen wij Corona virusdeeltjes (COVID-19) meten?

De inbreuk die dit virus momenteel heeft op ons leven is ongelooflijk. Diverse mensen hebben ons gevraagd of wij de Corona virusdeeltjes konden meten met de Personal Climate Monitor, de AtmoLife luchtkwaliteitsmeter die o.a. fijnstof meet. Helaas is dit NIET het geval. Dit vraagt een totaal andere manier van meten, superieur aan hetgeen wat in de PCM toegepast wordt.

De fijnstof meter werkt namelijk op basis van het feit dat een stofdeeltje aangeschoten wordt door een laser-straal. Hier wordt het laserlicht verstrooid. Hieruit kan men de spot meten veroorzaakt door het passerend deeltje en bepalen dat er iets voorbij gekomen is.

Fijnstof

Afgelopen 2 jaar hebben wij met een splinter nieuwe fijnstof sensor gewerkt. Dit om een klimaat monitor te ontwikkelen die op basis van bovenstaande werkt. Deze digitale sensor geeft niet alleen de concentratie aan in µg/m3 maar telt ook daadwerkelijk die kleine deeltjes in aantal/cm3. Dit wordt normaal alleen bij professionele apparatuur gedaan. Hierbij de uitleg:

Het probleem

Een elektronisch apparaat is natuurlijk niet in staat om een gewicht te meten van een stof die door een tunneltje van een sensor geblazen wordt. De fijnstof groottes worden daarom allemaal met elkaar opgeteld en hier wordt een gewicht in microgram aan toegekend die vervolgens wordt gedeeld door de volume inhoud van 1 m3 die de snelheid van de kleine fijnstof-ventilator zou kunnen vullen. (Het gewicht mag toegekend worden omdat het een super kleine massa betreft bij de betreffende temperatuur, druk en luchtvochtigheid). Het resultaat is echter een totaal gewicht van fijnstof per m3. Je weet dus nog niet zoveel, alleen dat er momenteel een stof in de lucht aanwezig is. Dit is ook gelijk het probleem met het alom geaccepteerde PM2.5 (0 – 2.5µm) omdat men eigenlijk nog niet veel weet van de fijne stof, maar dat terzijde.

Verschillende fijnstof groottes

Het is veel interessanter om te zien wat de groottes zijn van deze fijnstof deeltjes. Door nu de fijnstof deeltjes te tellen en op grootte te sorteren kan men iets meer vertellen over de gemeten stof. Bij de fijnstof sensor die in de Personal Climate Monitor worden toegepast worden tevens de aantallen in 5 specifieke diameter bereiken aangegeven:

Bereik A (0.3 – 0.5µm), bereik B (0.5 – 1µm), bereik C (1 – 2.5µm), bereik D (2.5 – 4µm) en een bereik E (4-10µm).

Astma en COPD

Bereik A geeft de meer nauwkeurige informatie. Dit omdat juist deze kleinste deeltjes het diepst in de longen komen. Ze kunnen zelfs tot in de longblaasjes komen! Dit zijn de deeltjes waar mensen met luchtgevoelige luchtwegen (Astma en COPD) het meeste last van hebben.
Door de hoeveelheid van bereik A te laten zien, kan men nu anticiperen dat er een potentiële kans is dat men last zou kunnen krijgen. Hierdoor kan men alvast preventieve maatregelen treffen. Dit kan zijn om (afhankelijk of de fijnstof van buitenaf of van binnenuit komt) de betreffende ruimte te verlaten of om zo snel mogelijk de ventilatie aan te zetten.

Zodoende behoeven er minder / geen medicijnen of inhalators gebruikt te worden. Wellicht kan men deze een stuk minder gaan gebruiken!

Corona virusdeeltjes

Om tenslotte de uitstaande vraag te beantwoorden. De huidige corona virus-deeltjes liggen in de grootte orde van 0.003 tot 0.05 µm.  Het effectieve bereik van de PCM ligt tussen de 0.3 en 10µm. Het corona virus is dus 100x kleiner dan het kleinste fijnstof deeltje dat wij kunnen meten! In dit gebied zijn vast nog andere deeltjes die ook zo klein zijn. Het is dus de sport om ze goed te kunnen onderscheiden. Dat kunnen wij met de PCM voor thuis en kantoor toepassing helaas niet meten.

Toekomstbeeld

Wij verwachten dat men in de toekomst kleine nano CCD camera’s zal hebben i.p.v. een fijnstof-sensor die op basis van laser verstrooiing-licht werkt. We zouden dan met speciale software, een soort “gezicht-herkenning software”, daadwerkelijk kunnen zien welke stof of virus aanwezig is en exact kunnen vertellen welke stof zich in de lucht bevindt. Wat wij hieraan zouden kunnen doen is weer een ander verhaal maar momenteel hebben onze laboranten hun handen vol met het zoeken naar het medicijn tegen het corona virus!

Ik hoop dat ik het eenvoudig heb gehouden en de vraag naar tevredenheid beantwoord is.

Voor vragen of feedback stuur ons een berichtje, we beantwoorden ze graag. U kunt ons ook bezoeken op social-media!
Facebook / Instagram

AtmoLife

Luchtkwaliteit op school

De luchtkwaliteit op school is vaak ver te zoeken. Hierbij blijkt fijnstof het asbest van vroeger te zijn. Gelukkig wordt men hiervan steeds meer bewust en groeit het besef om dit serieus te nemen.

Fijnstof in huis en op school wordt onder andere veroorzaakt door het verkeer buiten (auto’s/vliegtuigen/vrachtboten). De meeste vervuiling komt echter overgewaaid vanuit onze omringende buurlanden zoals België en Duitsland. Door onze GGD en het RIVM wordt al op diverse plaatsen in Nederland uitgebreid de fijnstof en CO2  gemeten. Eigenlijk willen we hier niet weten wat de luchtkwaliteit buiten is maar hoe deze binnen op school gesteld is.

Fijnstof in het leslokaal

AtmoLife Personal Climate Monitor meet de fijnstof niet alleen in gewicht (µg/m3) maar telt deze ook in aantal/cm3 gesorteerd in 5 verschillende groottes (µm). Op deze manier ziet men specifiek de kleinste stofdeeltjes. Dit zijn de deeltjes die zich het diepst in de longen kunnen nestelen. De luchtkwaliteit wordt speciaal voor scholen door alles zeggende smileys kenbaar gemaakt. Hij wordt niet alleen kenbaar gemaakt aan de onderwijzers die voor de klas staan maar ook aan de kinderen/studenten die in de les aanwezig zijn. Dit zodat iedereen zelf kan zien wanneer de binnenluchtkwaliteit te wensen overlaat.

CO2 in het leslokaal

Het smiley scherm laat niet alleen de fijnstof binnen zien maar is in feite een combi met CO2. Er is daarom 1 smiley die de gecombineerde binnenlucht situatie aangeeft. (Er gaan stemmen op om dit ook te combineren met zuurstof echter dit is nog de vraag).

COVID-19 situatie

In de huidige corona virus situatie is het zaak om de binnenlucht te allen tijde goed en blijvend te ventileren. Een toevoer van verse frisse lucht samen met een afvoer van de gebruikte binnenlucht is ideaal om de binnenlucht continu te kunnen verversen. Momenteel wordt niet naar het elektrisch energieverbruik gekeken omdat de gezondheid belangrijker is dan een wat hogere energie rekening.

Zie verder ons item: “Waarom een Personal Climate Monitor aanschaffen?”

 


Bron:
https://www.rivm.nl/nieuws/rivm-biedt-lespakketten-voor-junior-burgerwetenschappers?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Samen+meten