Kan AtmoLife Corona virusdeeltjes meten?

Kunnen wij Corona virusdeeltjes (COVID-19) meten?

De inbreuk die dit virus momenteel heeft op ons leven is ongelooflijk. Diverse mensen hebben ons gevraagd of wij de Corona virusdeeltjes konden meten met de Personal Climate Monitor, de AtmoLife luchtkwaliteitsmeter die o.a. fijnstof meet. Helaas is dit NIET het geval. Dit vraagt een totaal andere manier van meten, superieur aan hetgeen wat in de PCM toegepast wordt.

De fijnstof meter werkt namelijk op basis van het feit dat een stofdeeltje aangeschoten wordt door een laser-straal. Hier wordt het laserlicht verstrooid. Hieruit kan men de spot meten veroorzaakt door het passerend deeltje en bepalen dat er iets voorbij gekomen is.

Fijnstof

Afgelopen 2 jaar hebben wij met een splinter nieuwe fijnstof sensor gewerkt. Dit om een klimaat monitor te ontwikkelen die op basis van bovenstaande werkt. Deze digitale sensor geeft niet alleen de concentratie aan in µg/m3 maar telt ook daadwerkelijk die kleine deeltjes in aantal/cm3. Dit wordt normaal alleen bij professionele apparatuur gedaan. Hierbij de uitleg:

Het probleem

Een elektronisch apparaat is natuurlijk niet in staat om een gewicht te meten van een stof die door een tunneltje van een sensor geblazen wordt. De fijnstof groottes worden daarom allemaal met elkaar opgeteld en hier wordt een gewicht in microgram aan toegekend die vervolgens wordt gedeeld door de volume inhoud van 1 m3 die de snelheid van de kleine fijnstof-ventilator zou kunnen vullen. (Het gewicht mag toegekend worden omdat het een super kleine massa betreft bij de betreffende temperatuur, druk en luchtvochtigheid). Het resultaat is echter een totaal gewicht van fijnstof per m3. Je weet dus nog niet zoveel, alleen dat er momenteel een stof in de lucht aanwezig is. Dit is ook gelijk het probleem met het alom geaccepteerde PM2.5 (0 – 2.5µm) omdat men eigenlijk nog niet veel weet van de fijne stof, maar dat terzijde.

Verschillende fijnstof groottes

Het is veel interessanter om te zien wat de groottes zijn van deze fijnstof deeltjes. Door nu de fijnstof deeltjes te tellen en op grootte te sorteren kan men iets meer vertellen over de gemeten stof. Bij de fijnstof sensor die in de Personal Climate Monitor worden toegepast worden tevens de aantallen in 5 specifieke diameter bereiken aangegeven:

Bereik A (0.3 – 0.5µm), bereik B (0.5 – 1µm), bereik C (1 – 2.5µm), bereik D (2.5 – 4µm) en een bereik E (4-10µm).

Astma en COPD

Bereik A geeft de meer nauwkeurige informatie. Dit omdat juist deze kleinste deeltjes het diepst in de longen komen. Ze kunnen zelfs tot in de longblaasjes komen! Dit zijn de deeltjes waar mensen met luchtgevoelige luchtwegen (Astma en COPD) het meeste last van hebben.
Door de hoeveelheid van bereik A te laten zien, kan men nu anticiperen dat er een potentiële kans is dat men last zou kunnen krijgen. Hierdoor kan men alvast preventieve maatregelen treffen. Dit kan zijn om (afhankelijk of de fijnstof van buitenaf of van binnenuit komt) de betreffende ruimte te verlaten of om zo snel mogelijk de ventilatie aan te zetten.

Zodoende behoeven er minder / geen medicijnen of inhalators gebruikt te worden. Wellicht kan men deze een stuk minder gaan gebruiken!

Corona virusdeeltjes

Om tenslotte de uitstaande vraag te beantwoorden. De huidige corona virus-deeltjes liggen in de grootte orde van 0.003 tot 0.05 µm.  Het effectieve bereik van de PCM ligt tussen de 0.3 en 10µm. Het corona virus is dus 100x kleiner dan het kleinste fijnstof deeltje dat wij kunnen meten! In dit gebied zijn vast nog andere deeltjes die ook zo klein zijn. Het is dus de sport om ze goed te kunnen onderscheiden. Dat kunnen wij met de PCM voor thuis en kantoor toepassing helaas niet meten.

Toekomstbeeld

Wij verwachten dat men in de toekomst kleine nano CCD camera’s zal hebben i.p.v. een fijnstof-sensor die op basis van laser verstrooiing-licht werkt. We zouden dan met speciale software, een soort “gezicht-herkenning software”, daadwerkelijk kunnen zien welke stof of virus aanwezig is en exact kunnen vertellen welke stof zich in de lucht bevindt. Wat wij hieraan zouden kunnen doen is weer een ander verhaal maar momenteel hebben onze laboranten hun handen vol met het zoeken naar het medicijn tegen het corona virus!

Ik hoop dat ik het eenvoudig heb gehouden en de vraag naar tevredenheid beantwoord is.

Voor vragen of feedback stuur ons een berichtje, we beantwoorden ze graag. U kunt ons ook bezoeken op social-media!
Facebook / Instagram

AtmoLife

Luchtkwaliteit op school

De luchtkwaliteit op school is vaak ver te zoeken. Hierbij blijkt fijnstof het asbest van vroeger te zijn. Gelukkig wordt men hiervan steeds meer bewust en groeit het besef om dit serieus te nemen.

Fijnstof in huis en op school wordt onder andere veroorzaakt door het verkeer buiten (auto’s/vliegtuigen/vrachtboten). De meeste vervuiling komt echter overgewaaid vanuit onze omringende buurlanden zoals België en Duitsland. Door onze GGD en het RIVM wordt al op diverse plaatsen in Nederland uitgebreid de fijnstof en CO2  gemeten. Eigenlijk willen we hier niet weten wat de luchtkwaliteit buiten is maar hoe deze binnen op school gesteld is.

Fijnstof in het leslokaal

AtmoLife Personal Climate Monitor meet de fijnstof niet alleen in gewicht (µg/m3) maar telt deze ook in aantal/cm3 gesorteerd in 5 verschillende groottes (µm). Op deze manier ziet men specifiek de kleinste stofdeeltjes. Dit zijn de deeltjes die zich het diepst in de longen kunnen nestelen. De luchtkwaliteit wordt speciaal voor scholen door alles zeggende smileys kenbaar gemaakt. Hij wordt niet alleen kenbaar gemaakt aan de onderwijzers die voor de klas staan maar ook aan de kinderen/studenten die in de les aanwezig zijn. Dit zodat iedereen zelf kan zien wanneer de binnenluchtkwaliteit te wensen overlaat.

CO2 in het leslokaal

Het smiley scherm laat niet alleen de fijnstof binnen zien maar is in feite een combi met CO2. Er is daarom 1 smiley die de gecombineerde binnenlucht situatie aangeeft. (Er gaan stemmen op om dit ook te combineren met zuurstof echter dit is nog de vraag).

COVID-19 situatie

In de huidige corona virus situatie is het zaak om de binnenlucht te allen tijde goed en blijvend te ventileren. Een toevoer van verse frisse lucht samen met een afvoer van de gebruikte binnenlucht is ideaal om de binnenlucht continu te kunnen verversen. Momenteel wordt niet naar het elektrisch energieverbruik gekeken omdat de gezondheid belangrijker is dan een wat hogere energie rekening.

Zie verder ons item: “Waarom een Personal Climate Monitor aanschaffen?”

 


Bron:
https://www.rivm.nl/nieuws/rivm-biedt-lespakketten-voor-junior-burgerwetenschappers?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Samen+meten

Binnenluchtkwaliteit in kinderdagverblijven

Binnenluchtkwaliteit in kinderdagverblijven laat vaak te wensen over

In veel kinderkamers en op kinderdagverblijven wordt te weinig geventileerd. Binnenluchtkwaliteit in kinderdagverblijven laat vaak te wensen over. Te veel uitgeademde lucht in de kinderkamer is ongezond waarbij onbewust jonge kinderen ongezond slapen.

Ongezonde lucht belemmert de longontwikkeling van jonge kinderen. Ventileren gaat bij de meeste mensen niet automatisch maar iedereen kan hier gewoon zelf voor zorgen. De Personal Climate Monitor laat, wanneer de binnenlucht ondermaats is, met een pieptoon horen wanneer er geventileerd moet worden. Vaak hebben wij het ”te druk” of vergeten dit gewoon.

Om deze laatste groep te ontzorgen is er ook een volautomatische Personal Climate Monitor. Deze kan met een draadloos signaal een draadloze tussen-stekker aanzetten. Hierop wordt bijvoorbeeld een ventilator (voorzien van filter!) of een elektrisch raam aansloten. U bent daarmee verzekerd van een goed geventileerde ruimte waarbij het resultaat op het scherm van de monitor staat.

De luchtkwaliteit gaat vaak over een te hoog CO2 gehalte (hoger dan 1000 ppm). Dit kan meestal opgelost worden door eenvoudigweg het raam te openen. Ook het fijnstof niveau binnenshuis kan te hoog zijn. We kunnen nu niet zomaar het raam openen omdat fijnstof deeltjes door het raam naar binnen kunnen komen. In dit geval is het beter om het binnenventilatie systeem aan te zetten. Dit systeem moet dan wel voorzien zijn van de juiste voorzet-filters.
Tenslotte
Om de primaire kwaliteit van onze lucht te weten te komen wordt zuurstof gemeten. Dit is uniek in de wereld wat verder geen verdere uitleg behoeft. Zuurstof is wat iedereen nodig heeft, liefst in ruime mate en van de beste kwaliteit. Steeds meer mensen erkennen dat zuurstof direct met onze gezondheid te maken heeft. Zuurstof geeft ontspanning en zorgt voor een gezonde nachtrust. Een raam op een kier is vanuit oudsher een hele gezonde gewoonte!

 

Bron:
https://nos.nl/artikel/2289787-problemen-met-luchtkwaliteit-in-kinderopvang.html